top of page

EASING YOU WITH
ESCALATORS/MOVING WALKS

ผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ดีไซน์สามารถกำหนดปรับเปลี่ยนลักษณะให้เหมาะสมกับโครงสร้างและการใช้งาน

เรามุ่งมั่นในการการออกแบบบันไดเลื่อน และการติดตั้ง ทดสอบ รวมไปถึงการบริการที่มุ่งเน้นให้ความปลอดภัย และความสบายใจของลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ

     ระบบบันไดเลื่อนใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบเครื่องกลขั้นสูง ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบใหม่ๆที่ทันสมัย พร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

270120_0533.jpg
270120_0532.jpg
moving 2.JPG
moving3.JPG
movinh.JPG
bottom of page