top of page

MAXIMIZING YOUR SPACE
WITH PARKING LIFTS

ระบบลิฟต์จอดรถอัตโนมัติที่พร้อมเพิ่มความ

สะดวกสบายให้เหมาะกับคนยุคใหม่

PJS

Mini mechanical parking system 

ระบบจอดรถเชิงกลขนาดเล็กแบ่งช่องว่างในการจอดเป็นชั้นบนและชั้นล่างสำหรับการจอดชั่วคราวหรือการย้ายโดยใช้กลไกการยกและการ pitching ด้วยโซ่ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและประหยัด ต้นทุนในการติดตั้งต่ำ  และระยะเวลาในการติดตั้งน้อย ประสิทธิภาพที่สูง และง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันที่หลากหลาย 

PSH

Lift-sliding mechanical parking system
Smart Parking Lift ที่เป็นที่นิยมทั้งในด้านความปลอดภัยและรวดเร็ว สามารถจอดได้ 2-6 ชั้น  ใช้ระบบมอเตอร์ขับด้วยโซ่หรือลวดสลิงที่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายพาเลทรองตัวรถโดยการยกหรือการเลื่อนพาเลท โดยมีช่องว่างเพื่อให้สามารถเคลื่อนพาเลทอื่นออกจากตำแหน่งเดิมได้ 

bottom of page