top of page

ติดตั้งและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อนและ Parking Lifts ภายใต้แบรนด์ "GERMAN LIFT"

ลิฟต์

passenger lift.png

ลิฟต์บ้าน

image010.png

บันไดเลื่อน

escalator.png

PARKING LIFT

image014.png
bottom of page